Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

14. Ochota na rower
Wyznaczenie pasa dla rowerów na ulicy Raszyńskiej od Filtrowej do Wawelskiej, co pozwoli połączyć istniejący fragment pasa rowerowego z zaplanowaną drogą dla rowerów, która ma powstać na ulicy Żwirki i Wigury. Dodatkowo projekt zakłada dopuszczenie ruchu w obu kierunkach dla rowerów na małych, lokalnych ulicach Starej Ochoty.