Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

10. Rowerem do parku
Projekt zakłada budowę drogi dla rowerów na ulicy Korotyńskiego na odcinku Grójecka-Park Szczęśliwicki i połączenie w ten sposób istniejącej infrastruktury rowerowej w obu miejscach. Dodatkowo projekt zakłada zmianę organizacji ruchu przy Grójeckiej 128, która umożliwi powstanie w tym miejscu chodnika dla pieszych.