Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

4. Uspokojenie ruchu na ulicy Racławickiej
Projekt zakłada uspokojenie ruchu na ulicy Racławickiej poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych.