Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

5. Usprawnienie ruchu rowerowego na Rakowcu
Budowa drogi dla rowerów na ulicy Racławickiej (odcinek od Bohdanowicza do Jasielskiej) oraz dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na ulicach lokalnych, które są jednokierunkowe dla samochodów.