Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

3. Zielone skwery Pragi
Stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Ząbkowskiej / skrzyżowanie z Brzeską, Jagiellońskiej, Szwedzkiej i Stalowej oraz rewitalizację skwerów na ul. Otwockiej / Kawęczyńskiej.