Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

6. Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze
Pakiet prostych i tanich usprawnień poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na praskich ulicach – pasy rowerowe, wyznaczanie przejść i przejazdów, budowa azylów na przejściach, uzupełnianie brakujących połączeń rowerowych. Elementy projektu zostały tak dobrane, by uzupełniać to, co już istnieje w terenie lub jest planowane do wykonania w 2015 r.