Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

42. Ułatwienia dla pieszych na placu Hallera
Ułatwienia dla poruszania się pieszo w rejonie placu Hallera. Głównym elementem projektu jest wygrodzenie chodników wokół placu. Dodatkowo: przeniesienie przystanku plac Hallera 06 z zatoki bezpośrednio za ul. Skoczylasa oraz oznakowanie jako strefa zamieszkania dróg wewnętrznych na dziedzińcach w kwartale Brechta - Jagiellońska - Szanajcy - Dąbrowszczaków.