Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

21. Pasy rowerowe w al. gen. A. Chruściela Montera
Pasy ruchu dla rowerów na części al. gen. A. Chruściela „Montera” od ul. Paderewskiego do ronda gen. A. E. Fieldorfa „Nila” przed bramą wjazdową Akademii Obrony Narodowej.