Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

Rozwój sieci rowerowej na Bródnie oraz poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych
Projekt polega na budowie 2 krótkich odcinków dróg dla rowerów, wyznaczeniu 5 przejazdów dla rowerów wraz z poprawą bezpieczeństwa na 6 przejściach dla pieszych. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ułatwienie poruszania się po Bródnie na rowerze spokojnymi ulicami lokalnymi, bez konieczności wyjeżdżania na najbardziej ruchliwe jezdnie, bądź jazdy dookoła drogami rowerowymi.