Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

Ułatwienia dla pieszych i rowerzystów na Targówku Mieszkaniowym
Projekt ma na celu zapewnienie pieszym i rowerzystom poruszającym się po Targówku Mieszkaniowym maksimum wygody i bezpieczeństwa. Cele te można osiągnąć poprzez budowę nowych chodników i dróg rowerowych, zmianę organizacji ruchu na jezdni oraz nasadzenia zieleni separujące ruch pieszo-rowerowy od ruchu samochodowego.