Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

2. Uspokojony ruch na lokalnych ulicach Zielonego Ursynowa
Wyznaczenie strefowego ograniczenia prędkości do 30 km/h na lokalnych ulicach Pyr, Dąbrówki i Jeziorek (bez ul. Puławskiej, Karczunkowskiej i Baletowej). Ulice na tym obszarze powinny służyć wyłącznie mieszkańcom - ruch tranzytowy należy ograniczać, m.in. poprzez uspokojenie ruchu.