Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

16. Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego
Wytyczenie dwukierunkowej drogi dla rowerów na prawym pasie ulicy Krasińskiego wzdłuż parku Żeromskiego (od pl. Wilsona do ul. Czarnieckiego), odtworzenie alei drzew przy jezdni na tym odcinku, wytyczenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Krasińskiego od ul. Czarnieckiego do Wisłostrady.