Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

Przejście dla pieszych przy przystanku Barszczewska
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przy północnym krańcu zatoki przystankowej Barszczewska 02 wraz z dojściem z obu stron (od przystanku i od parkingu).