Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

W Śródmieściu drugie miejsce (po zakupie książek dla bibliotek) zajął analogiczny projekt dotyczący lewobrzeżnego centrum miasta. Mieszkańcy wybrali też "Marszałkowską na rowerze", czyli wydzielenie drogi rowerowej z zachodniej jezdni ulicy Marszałkowskiej na odcinku ul. Świętokrzyska - ul. Widok oraz dopuszczenie ruchu rowerowego na buspasie w przeciwnym kierunku. Na trzecim miejscu znalazły się "Drzewa dla Śródmieścia" - czyli projekt przewidujący zasadzenie ponad 125 drzew przy ulicach.