Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

18. Pasy rowerowe i przejścia dla pieszych w Śródmieściu
Projekt zakłada wyznaczenie pasów rowerowych na 7 kilometrach ulic w Śródmieściu, które połączą istniejące i planowane na 2015 r. ścieżki i pasy rowerowe w spójną sieć korytarzy rowerowych. Przy okazji zmiany w organizacji ruchu poprawią bezpieczeństwo na wybranych skrzyżowaniach i blisko 40 przejściach dla pieszych.