Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

Obszar 1: Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko

7. Przyszkolne Parkingi Rowerowe
Projekt ma na celu promocję dojazdów rowerami do szkół przez utworzenie oraz rozbudowę parkingów rowerowych przy szkołach i przedszkolach publicznych na obszarze Zachodniej Białołęki. Parkingi zostałyby wyposażone o dodatkowe nowoczesne stojaki rowerowe, wiaty i samoobsługowe stacje obsługi rowerów, które zachęciłyby do częstszego używania rowerów zamiast samochodów na krótkich dystansach.

10. Bezpieczny przejazd rowerowy
Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu zjazdu z mostu Marii Skłodowskiej-Curie z ulicą Świderską. Kierowcy jadący tunelem nie są w stanie dojrzeć rowerzystów, którzy rozpędzeni z górki muszą gwałtownie hamować przed skrzyżowaniem i również nie widzą nadjeżdżających pojazdów. Podniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego uspokoi ruch bez tworzenia zatorów. Warunkiem realizacji projektu jest uzgodnienie projektu organizacji ruchu z Inżynierem Ruchu.

Obszar 2: Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Białołęka Dworska, Henryków, Szamocin

8. Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej
Projekt zakłada remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej na odcinku między ul. Klasyków a ul. Duninów. Długość odcinka - 1600 m.