Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

Bielany to dzielnica, która w zeszłym roku odrzuciła wszystkie projekty rowerowe na etapie weryfikacji. Efektem była najniższa frekwencja w głosowaniu, trzy razy niższa niż na Ursynowie - po prostu nie było na co głosować. Czy w tym roku będzie inaczej? Projekty zostały zgłoszone i część (choć okrojona) przeszła weryfikację szczegółową...

Projekty ogólnodzielnicowe

54. Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych w dzielnicy Bielany
Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych dzielnicy Bielany: Fukierów, Skalbmierskiej, Doryckiej, Rokokowej, Staffa, Nałkowskiej, Kleczewskiej, Płatniczej, Lipińskiej, Daniłowskiego, Cegłowskiej, Magiera, Babickiej, Zuga, Granowskiej, Rytelskiej, Krotoszyńskiej.

124. Pasy rowerowe na Żeromskiego
Wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów na ul. Żeromskiego na odcinku Sacharowa - Podczaszyńskiego. Na tym odcinku jezdnia ma 10 m szerokości, co pozwala na wydzielenie pasów rowerowych z pozostawieniem bez zmian liczby pasów samochodowych.

Obszar 1

5. Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyny
Projekt polega na wykonaniu połączenia tylko dla rowerów na skrzyżowaniu Sobockiej i Klaudyny zamkniętym dla ruchu. Realizacja projektu będzie polegała na obniżeniu odcinka krawężnika i budowie krótkiego odcinka ścieżki rowerowej z pozostawieniem słupków uniemożliwiających wjazd samochodom.

25. Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska
Ścieżka rowerowa w parku Stawy Kellera na przedłużeniu al. Słowiańskiej od Kolektorskiej do Gdańskiej. Długość ok. 150 m, wlot w osi al. Słowiańskiej z budową wyniesionej tarczy skrzyżowania, wlot z ul. Oksywskiej i koniec na ul. Gdańskiej przejazdem dla rowerzystów na płytowym progu zwalniającym. Nawierzchnia bitumiczna.

132. Przebudowa włączeń do ścieżek rowerowych Podleśnej i Gwiaździstej aby obsługiwały wszystkie relacje i przecznice
Projekt polega na przebudowie włączeń do ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Podleśnej i Gwiaździstej tak, aby obsługiwały wszystkie relacje z/do ulic poprzecznych. Obecnie włączenia do ścieżki wzdłuż Podleśnej są przesunięte względem osi przecznic, a do ścieżki wzdłuż Gwiaździstej nie obsługują relacji do/z centrum.