Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

Na Targówku najciekawsze projekty zostały albo odrzucone albo zmasakrowane w ramach weryfikacji przez dzielnicowy Wydział Infrastruktury, dlatego zachęcamy raczej do głosowania np. na Pradze Północ lub w Śródmieściu. Ale gdyby ktoś koniecznie chciał na Targówku, to przedstawiamy niedobitki...

Bródno i Bródno-Podgrodzie

Rozwój sieci rowerowej na Bródnie oraz poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych
Projekt polega na budowie 2 krótkich odcinków dróg dla rowerów, wyznaczeniu 5 przejazdów dla rowerów wraz z poprawą bezpieczeństwa na 6 przejściach dla pieszych. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ułatwienie poruszania się po Bródnie na rowerze spokojnymi ulicami lokalnymi, bez konieczności wyjeżdżania na najbardziej ruchliwe jezdnie, bądź jazdy dookoła drogami rowerowymi.

Targówek Mieszkaniowy

Ułatwienia dla pieszych i rowerzystów na Targówku Mieszkaniowym
Projekt ma na celu zapewnienie pieszym i rowerzystom poruszającym się po Targówku Mieszkaniowym maksimum wygody i bezpieczeństwa. Cele te można osiągnąć poprzez budowę nowych chodników i dróg rowerowych, zmianę organizacji ruchu na jezdni oraz nasadzenia zieleni separujące ruch pieszo-rowerowy od ruchu samochodowego.