Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

Rembertów jest jak dotąd niemal zupełnie pozbawiony infrastruktury rowerowej. Budżet partycypacyjny to szansa na pierwsze pasy rowerowe w tej dzielnicy. Polecamy także projekt uspokojenia i uporządkowania organizacji ruchu.

Projekty ogólnodzielnicowe

20. Strefa ograniczonej prędkości 30 km/godz. na ulicach osiedla Stary Rembertów - Kolonia
Strefa ograniczonej prędkości do 30 km/godz. na części osiedla Stary Rembertów Kolonia między ulicami:
- Cyrulików,
- Gawędziarzy,
- Fizyków,
- Republikańską,
- gen. Karola Ziemskiego „Wachnowskiego”,
- Plutonowych.
Spowalniacze ruchu na ulicach Stanisława Fiszera, Konwisarskiej, Dziewosłęby, Eskulapów
Wyniesione tarcze skrzyżowań:
- ul. Republikańskiej z ul. Konwisarską,
- ul. Republikańskiej z ul. Eskulapów i gen. K. Ziemskiego.

21. Pasy rowerowe w al. gen. A. Chruściela Montera
Pasy ruchu dla rowerów na części al. gen. A. Chruściela „Montera” od ul. Paderewskiego do ronda gen. A. E. Fieldorfa „Nila” przed bramą wjazdową Akademii Obrony Narodowej.