Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

Projekty ogólnodzielnicowe

2. Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus
Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus poprzez zastosowanie tanich i bezpiecznych rozwiązań:
- wyznaczenie pasów rowerowych na jezdniach;
- budowa brakujących łączników dróg rowerowych;
- przystosowanie pochylni do użytku rowerzystów.

29. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Dzielnicy Ursus
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez utworzenie brakujących przejść dla pieszych oraz poprzez fizyczne ograniczenie prędkości samochodów. Kolejnym pomysłem jest budowa brakujących fragmentów chodnika.