Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

Najciekawsze projekty - pasów rowerowych w al. Solidarności, nowych przejść dla pieszych czy poprawy bezpieczeństwa na głównych drogach dla rowerów - zostały niestety na Woli zweryfikowane negatywnie. Zostało parę drobiazgów, które być może pomogą przełamać dzielnicowy niedasizm w dziedzinie pasów rowerowych.

Projekty ogólnodzielnicowe

2. Ścieżka rowerowa i chodnik 350 m od Ronda Daszyńskiego do Kolejowej
Budowa ścieżki rowerowej asfaltowej 350 m po zachodniej stronie ul. Towarowej od Ronda Daszyńskiego do ul. Kolejowej, o szerokości 2,5 m, z przejazdem rowerowym przez ul. Sienną i Kolejową. Remont istniejącego chodnika na całym odcinku.

11. Więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Woli
Projekt zakłada zasadzenie 100 lub więcej drzew oraz 300 krzewów na terenie Woli. W związku z publikowanymi raportami o złym stanie powietrza na Woli oraz wycinką drzew, jaka miała miejsce w ostatnich latach, chcemy zadbać o to, aby nasza rozwijająca się obecnie dzielnica nie stała się betonową pustynią.

Obszar Czyste + Mirów

9. Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli
Pakiet zmian w organizacji ruchu poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ulicach Mirowa, w tym pasy rowerowe na ul. Grzybowskiej, dopuszczenie ruchu rowerów "pod prąd" na lokalnych ulicach jednokierunkowych i budowa azylów na 4 przejściach dla pieszych.

Obszar Nowolipki, Muranów + Powązki

1. Pasy rowerowe na ul. Tatarskiej i ul. Ostroroga
Projekt przewiduje wytyczenie jednokierunkowego pasa rowerowego na ul. Tatarskiej (północna strona) oraz jednokierunkowych pasów na ul. Ostroroga; cel - uzupełnienie w niskokosztową infrastrukturę rowerową dzielnicy Wola, od lat zaniedbanej szczególnie dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Przekroje ulic pozwalają na wdrożenie organizacji ruchu z pasami rowerowymi oraz pozwolą podnieść bezpieczeństwo na ul. Tatarskiej, gdzie kierowcy regularnie przekraczają prędkość.

6. Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy rondem Radosława a Młocińską
Projekt ma na celu wybudowaniu łącznika - zjazdu z ronda Radosława do ul. Młocińskiej, ponieważ obecnie z osiedli w rejonie Burakowskiej i Piaskowej nie ma możliwości swobodnego dojazdu do dróg dla rowerów w al. Jana Pawła II i Słomińskiego.