Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

Ogólnodzielnicowe

10. Dostosowanie przystanków przy przychodni na Szajnochy dla niepełnosprawnych i wózków przez zabudowę nieprzepisowo krótkich zatok
Projekt polega na likwidacji zatok autobusowych o nieprawidłowej geometrii przystanków Bohomolca 01 i 02 przy ul. Mickiewicza przez ich zabudowę chodnikiem z krawężnikiem. Autobusy będą zatrzymywały się na zewnętrznym pasie ruchu, który dalej lub wcześniej i tak zajęty jest pod parkowanie.

16. Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego
Wytyczenie dwukierunkowej drogi dla rowerów na prawym pasie ulicy Krasińskiego wzdłuż parku Żeromskiego (od pl. Wilsona do ul. Czarnieckiego), odtworzenie alei drzew przy jezdni na tym odcinku, wytyczenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Krasińskiego od ul. Czarnieckiego do Wisłostrady.

Obszar 2: Sady Żoliborskie - Zatrasie

10. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Braci Załuskich z Tołwińskiego
Uspokojenie ruchu na południowym skrzyżowaniu ul. Tołwińskiego z Braci Załuskich w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, kierowców wyjeżdżających z parkingu społecznego i rowerzystów. Ustanowienie "strefy zamieszkania", uspokojenie ruchu oraz dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na południowym odcinku Tołwińskiego, w celu legalizacji i objęcia ochroną prawną występujących tam zachowań użytkowników.

11. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Braci Załuskich
Częściowe uspokojenie ruchu w rejonie niebezpiecznego skrzyżowania ulic Broniewskiego i Braci Załuskich: podniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez wlot ul. Braci Załuskich do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.

Obszar 3: Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski

Przejście dla pieszych przy przystanku Barszczewska
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przy północnym krańcu zatoki przystankowej Barszczewska 02 wraz z dojściem z obu stron (od przystanku i od parkingu).