Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

Najważniejszy na Ochocie projekt, który miał zmienić autostradę Grójecką w aleje miejską z miejscem dla pieszych, rowerzystów, zielenią oraz miejscami parkingowymi dla mieszkańców, został niestety zablokowany przez Zarząd Dróg Miejskich. Niemniej weryfikację pozytywnie przeszło sporo projektów pieszych i rowerowych, na które warto zagłosować.

Obszar Stara Ochota

14. Ochota na rower
Wyznaczenie pasa dla rowerów na ulicy Raszyńskiej od Filtrowej do Wawelskiej, co pozwoli połączyć istniejący fragment pasa rowerowego z zaplanowaną drogą dla rowerów, która ma powstać na ulicy Żwirki i Wigury. Dodatkowo projekt zakłada dopuszczenie ruchu w obu kierunkach dla rowerów na małych, lokalnych ulicach Starej Ochoty.

15. Trasa rowerowa na Polu Mokotowskim - z Banacha na Służewiec
Projekt zakłada wyznaczenie wygodnej trasy rowerowej łączącej ul. Banacha z drogą rowerową wzdłuż A. Boboli z wykorzystaniem istniejących alejek i/lub budową nowych.

Obszar Szczęśliwice

9. Usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach
Projekt ma na celu usprawnienie i ułatwienie poruszania się pieszych na Szczęśliwicach. Będzie to możliwe dzięki wyremontowaniu zniszczonych chodników, nasadzeniu żywopłotów, postawieniu nowych ławek (Grójecka) wybudowaniu wyniesionego skrzyżowania (Opaczewska / Skarżyńskiego) oraz przeniesieniu parkowania z chodnika na jezdnie (Białobrzeska).

10. Rowerem do parku
Projekt zakłada budowę drogi dla rowerów na ulicy Korotyńskiego na odcinku Grójecka-Park Szczęśliwicki i połączenie w ten sposób istniejącej infrastruktury rowerowej w obu miejscach. Dodatkowo projekt zakłada zmianę organizacji ruchu przy Grójeckiej 128, która umożliwi powstanie w tym miejscu chodnika dla pieszych.

Obszar Rakowiec

4. Uspokojenie ruchu na ulicy Racławickiej
Projekt zakłada uspokojenie ruchu na ulicy Racławickiej poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych.

5. Usprawnienie ruchu rowerowego na Rakowcu
Budowa drogi dla rowerów na ulicy Racławickiej (odcinek od Bohdanowicza do Jasielskiej) oraz dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na ulicach lokalnych, które są jednokierunkowe dla samochodów.

16. Rakowiec dla pieszych: budowa brakujących chodników
Projekt zakłada wybudowanie chodników wzdłuż ulicy Pawińskiego i w okolicy pętli Banacha w miejscu wydeptanych piaszczysto-błotnistych ścieżek. Dodatkowo planowane jest dodanie przejścia dla pieszych przez ulicę Bohdanowicza przy Mołdawskiej.